By Mason Conn | 2020-01-01

Eräs nykyajan merkittävimmistä keksijöistä, Thomas Alva Edison syntyi 11. helmikuuta 1847 Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa. Koulunkäynti häneltä ei oikein sujunut, mutta äitinsä kotiopetuksessa poika sai tehdä erilaisia kemiallisia ja fysikaalisia kokeita, joilla tuli olemaan oma vaikutuksensa Edisonin myöhempään elämään. Aikana, jolloin sähköä ei ollut käytössä juuri missään muualla kuin lennätinlaitteissa, Edisonilla oli onnea päästessään opiskelemaan sähköttäjäksi. Jo nuorena Edison keksikin lennätinlaitteisiin monia parannuksia, esimerkiksi reikänauhan ja automaattisen laitteen, joka siirsi vastaanottamansa viestit reikänauhalle visuaaliseen muotoon.

Ensimmäisten toimivien hehkulamppujen langat olivat hiiltä

Edisonin merkittävin keksintö oli hehkulamppu, jota monet muutkin keksijät olivat yrittäneet kehittää. Metallilanka oli saatu hehkumaan sähkövirralla jo vuonna 1800, mutta edelleen oli ongelmana sopivan lankamateriaalin puuttuminen. Edison kokeili aluksi useita metallilankoja, jotka kärähtivät nopeasti, ja onnistui vasta kokeiltuaan hiililankaa lokakuussa 1879. Ensimmäinen hiililangallinen lamppu paloi 13,5 tuntia. Patentin hiililangan valmistamismenetelmille hän sai tammikuussa 1880, mutta vasta sen saamisen jälkeen keksi työryhmänsä kanssa menetelmän, jolla pystyttiin valmistamaan bambusta hiililankaa, joka kesti käytössä 1200 tuntia.

Edisonin lampuissa oli sisällä tyhjiö, mutta 1900-luvun alussa Euroopassa keksittiin korvata tyhjiö suojakaasulla ja hiililanka wolframlangalla. Hehkulamppujen kestävyys käytössä parani entisestään, jopa 2500 tuntiin. Vuonna 1924 maailman suurimmat hehkulamppuvalmistajat päättivät rajoittaa hehkulamppujen käyttöiän tuhanteen tuntiin, jotta kauppa kävisi paremmin. Tätä kutsutaan hehkulamppuhuijaukseksi, joka on klassinen esimerkki suunnitellusta vanhenemisesta.

Tasavirta vastaan vaihtovirta

Sähkölampuille tarvittiin tietenkin sähköä. Niinpä Edison kehitti myös sähkönjakelujärjestelmän, jolle sai patentin vuonna 1880. Ensimmäinen sähkövoimala käynnistettiin New Yorkissa vuonna 1882.

Edisonin jakeluverkossa kulki tasavirtaa, jonka jännite oli 110 volttia. Ongelmana oli, että sähköä pystyttiin siirtämään korkeintaan 2,5 kilometrin päähän voimalasta. Edisonin entinen alainen Nicola Tesla keksi käyttää sähkönjakelussa vaihtovirtaa, jota voidaan sähkömuuntajien ansiosta siirtää tuhansienkin kilometrien päähän, mutta Edison vastusti vaihtovirtaa kiivaasti ja käytti myös kyseenalaisia keinoja tasavirran suosion edistämiseksi. Lopulta vaihtovirta kuitenkin voitti.

Edisonin lampunkanta on käytössä vieläkin

Edison keksi vuonna 1877 fonografin, jolla ensimmäistä kertaa pystyttiin tallentamaan ihmisen puhetta tai laulua. Sen syrjäytti pian gramofoni, jota seurasi myöhemmin vinyylilevysoitin. Edison kehitti työryhmiensä kanssa myös erään ensimmäisistä elokuvakameroista, kinetografin, sekä filmien esittämiseen tarkoitetun kaappimaisen kinetoskoopin, jonka sisältämää elokuvaa pystyi katsomaan yksi ihminen kerrallaan. Edisonin yhtiö otti ensimmäisenä käyttöön 35 mm kinofilmikoon, joka on edelleenkin käytössä.

Useimmissa nykyajankin hehku- ja ledilampuissa on Edisonin kehittämä ja hänen mukaansa nimetty osa, Edison-kanta eli E-kanta. Yleisimmät E-kannat ovat 14 millimetriä paksu E14 ja 27 millimetriä paksu E27.

Yksi General Electricin perustajista

Edison kuoli vuonna 1931 vaikutettuaan huomattavasti länsimaiden teollistumiskehitykseen. Hänen nimissään oli kaikkiaan 1093 patenttia keksintöihin, joista osa kuitenkin oli hänen alaistensa keksimiä. Osa Edisonin keksinnöistä oli parannuksia muiden keksimiin.

General Electric, joka syntyi Edisonin yrityksen fuusioituessa kolmen muun kanssa vuonna 1872, on eräs maailman markkina-arvoltaan suurimmista yrityksistä. Vuonna 2012 se arvioitiin maailman